roytang.net Posts Photos Archives About
🔁 Repost from HHFlashbacks:

Kung akala mo ay walang kinalaman ang administrasyon na 'to sa pagpatay ng isang pulis sa mag-inang walang laban, isa kang hangal.

Mon, Dec. 21, 2020, 3:55 a.m. / / notes / #reposts #hhflashbacks / Syndicated: twitter

Last modified at: Dec. 21, 2020, noon Source file