Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Reply to gangbadoy's tweet:

@gangbadoy problema sa pilipinas e, kailangan all or nothing ang suporta. pwede naman mag criticize ng ilang bagay habang aprub ka pa rin sa iba

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0