Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Repost from readysethrun:

wag kayo basta basta magtitiwala sa “walking distance” kapag ang nagsabi ay isang UP Student

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0