Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About

Salamat attorney. Sana hindi pa ito ang katapusan ng laban and madami pang ibang mainspire na lumaban

Quoted ChelDiokno's tweet:
Muli, sa lahat ng kapwa ko Pilipino, salamat sa inyo. https://twitter.com/ChelDiokno/status/1127106664220381185
Posted by under notes at
Also on: twitter / 0