Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Repost from vicegandako:

RT @vicegandako: Matalino, magaling at MATINO si CHEL DIOKNO. Iboboto ko sya para sa lahat ng Madlang People na naghahangad ng bansang may…

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0