roytang.net Posts Photos Archives About

I look at this and I'm like OMG ang sipag ko naman magshade ... try ko pa kaya habulin yung Inktober 2018 lol

On I wrote:

Black Cat #sketchdaily #inktober

(Click photos to view full-size)

e28e50618973b2ec8c9a911ba481d93f.jpg
e28e50618973b2ec8c9a911ba481d93f.jpg
Mon, Oct. 29, 2018, 12:18 a.m. / / notes / / Syndicated: facebook

Last modified at: Oct. 5, 2022, 8:28 a.m. Source file