Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Repost from alvinjtang:

RT @alvinjtang: Naghahanap kami ng magagaling na software devs! Kung interesado ka sa mobile and web app development, blockchain, AI/ML, PM…

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0