Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Repost from darlingcentina:

So I bought a drink and the old manininda saw me use my phone. She told me this:

“Anak, paki-post naman na nahihirapan kaming matatanda sa bagong limang piso. Ilang beses na akong nawalan kasi hindi ko makita kung piso ba o lima.”

Hey. Can we do something about this? 😞

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0