Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Repost from marvicleonen:

RT @marvicleonen: Balang araw, tatanungin ka ng mga anak mo: “Anong ginawa mo noong ang mundo’y nabalot sa kadiliman?” Masasabi mo kaya ang…

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0