Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Repost from RizalNaWalangL:

before: nak aral ka mabuti para yumaman ka at makaranas ng ginhawa

now: nak aral ka mabuti para yumaman ka at makaranas ng due process

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0