roytang.net Posts Photos Archives About
🔁 Repost from tangincheek:

<hunter> basta may naisip kang pun, responsibilidad mo sa mundo na sabihin yun

<hunter> regardless of how bad it may be

Fri, Dec. 23, 2016, 9 a.m. / / notes / #reposts #tangincheek / Syndicated: twitter

Last modified at: Oct. 12, 2020, 1:52 a.m. Source file