roytang.net Posts Photos Archives About
🔁 Repost from tangincheek:

<hunter> ganyan ang mga pilipino, hindi kaya sumagot directly ng tanong

<hunter> "kumain ka na?" "busog pa ko e"

Wed, Oct. 26, 2016, 12:40 p.m. / / notes / #reposts #tangincheek / Syndicated: twitter

Last modified at: Oct. 12, 2020, 1:52 a.m. Source file