roytang.net Posts Photos Archives About
🔁 Repost from pau_araos:

Si Binay tuwing korupsyon ang usapan. #PiliPinasDebates2016

Sun, March 20, 2016, 7:30 p.m. / / notes / #pilipinasdebates2016 #reposts #pau_araos / Syndicated: twitter

Last modified at: Oct. 12, 2020, 1:52 a.m. Source file