roytang.net Posts Photos Archives About
💬 Reply to karlocatapang's tweet:

@karlocatapang hindi ba kayo sabay nung tatlo? @lizbeth_baliw @EkaJade

Wed, Jan. 13, 2016, 10:31 p.m. / / notes / #replies #karlocatapang / Syndicated: twitter

Last modified at: Oct. 12, 2020, 1:52 a.m. Source file