roytang.net Posts Photos Archives About
🔁 Repost from tangincheek:

<hunter> may ibig sabihin ba yung band name ng u2?

<hunter> or tipong may nagtext lang kay bono "isip ka ng band name!" "ok, u2"

Sat, Jan. 9, 2016, 11:49 a.m. / / notes / #reposts #tangincheek / Syndicated: twitter

Last modified at: Jan. 1, 2021, 1:55 p.m. Source file