roytang.net Posts Photos Archives About
💬 Reply to karlocatapang's tweet:

@karlocatapang happy new year! Bakit parang nde ka masaya sa pic lol

Fri, Jan. 1, 2016, 2:12 a.m. / / notes / #replies #karlocatapang / Syndicated: twitter

Last modified at: Oct. 12, 2020, 1:52 a.m. Source file