roytang.net Posts Photos Archives About
💬 Reply to karlocatapang's tweet:

@karlocatapang hindi mo na madedeny na gumawa ka ng account :p

Sat, Nov. 5, 2011, 12:51 a.m. / / notes / #karlocatapang #replies / Syndicated: twitter

Last modified at: Sept. 13, 2021, 4:21 p.m. Source file