roytang.net Posts Photos Archives About
💬 Reply to karlocatapang's tweet:

@karlocatapang nagpaparinig ka ba? sabihin mo kay pinuno :p

Thu, Oct. 6, 2011, 9:15 p.m. / / notes / #karlocatapang #replies / Syndicated: twitter

Last modified at: Sept. 7, 2021, 4:52 p.m. Source file